Skarv, gråsäl och foderfiske ! Sportfiskets framtid.
Politikernas svar, se länkar längst ned på denna sida

Älvkarleby sportfiske var inbjudna till ett möte med kommunstyrelsen på kommunhuset i Älvkarleby den 11:e oktober 2017 där samtliga kommunpolitiker var med och lyssnade.
Denna inbjudan har kommit efter att vi under några år flaggat för ett allt sämre fiske efter framförallt havsöring.

Vi var inbjudna för att ge vår syn på hur sportfisket i Älvkarleby utvecklats.

Vi hade då med en powerpoint om Älvkarleby sportfiskets utveckling från att vara ett av europas främsta havsöringsvatten till senaste årens mycket negativa resultat. Vi hade bla med oss mycket talande bilder på skarv, säl samt 40år av statistik på fiskekortsförsäljning och fångster.

Vi poängterade då framförallt skarven och sälens framfart.
Skarvens utbredning är mycket alarmerande och gråsälens framfart är mycket oroväckande och vi ser en population på gråsälen som är lika nu med hur det var på 1930-talet.

Som vi nu har förstått så är mycket av dessa frågor politiska beslut om hur förvaltningen av dessa arter skall hanteras.

Vi Har i mitten på februari skickat ett mail med nedan ställda frågor till alla som deltog på detta möte och det är alla politiska partier i Älvkarleby kommun.

Frågorna är:
Vi skulle vilja ha alla politiska partiers syn på skarvens utbredning och Gråsälens utbredning ?
Vad gör erat parti i frågan om skarven och gråsälen ?
Vilka resurser vill erat parti lägga på fiske relaterade frågor ?
Tex:
Trålarfisket i Gävlebukten ? (Det finns landningstillstånd på 70 000ton foderfisk i hamnen Norrsundet)
Fiske lagbrott. Hur kan det komma sig att alla lagbrott inom sportfisket läggs ned ?
Svaren vi får av dom politiska partierna kommer vi kunna dela med oss på vår hemsida och facebook.
Svaren på dessa frågor har vi velat ha från dom politiska partierna senast 15:e april !

I år är det valår !
Jag tycker att alla ni som fiskar ska passa på att fråga ditt parti om fiskerelaterade frågor.
Vi kan inte bara sitta hemma och tro att andra ska sköta allt.
Det behövs fler personer som engagerar sig i fiskefrågor.
Hjälp till att sätt press på politikerna i dessa mycket viktiga frågeställningar eller om ni har andra fiskerelaterade frågor.
Politiken har nog många röster att hämta om dom har god fisketänkande politik.

Centerpartiet

Miljöpartiet

Moderaterna Sida 1, sida 2

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna