Mete A-sektion

Bokning av specimèn mete på A-sektion kan göras från första vardagen i februari.

Tel.026-72916 eller 070-5751333 eller maila. alvkarleby.sportfiske@telia.com

Dagarna du kan boka är 1:a-25:e maj och det släpps 10st metkort/dag

"Fiskeplatser i Kanalen" Max 1h innan kl.05:00 får man ta plats vid Kanalen. Kommer några samtidigt och är på plats kl.05 är det sten, sax, påse som gäller om platsen. Eller att ni kommer överens sinsemellan ! Detta är efter önskemål från våra specimèn fiskare.

Utöver reglerna som finns för sportfisket på A-sektionen. Ska all fångad fisk återutsättas varsamt. Havsöring som fångas på specimèn fisket skall omedelbart återutsättas. Får ej fotas eller vägas.

*Vi accepterar inte att man kastar i fiskar från höga höjder. Fiskarna skall hanteras mycket varsamt.

*Fisk som vägs och fotas skall så fort som möjligt återutsättas. Fisken vill överleva !!!! Skärpning allihopa på dessa två punkter

Fiskeplatserna bestäms på kontoret under morgonen. Är vattenflödet högre än 300kubik så kommer metet i Kanalen begränsas till Kanalbron och ca 60m nedströms. Denna sträcka kommer vara uppmärkt och betet skall hållas innanför märkt område.

Fisketiderna är detsamma som för lax/havsöring.

Beroende på hur havsöringsfisket är under april månad så kan mete kort även släppas då. Det bestäms på fiskekontoret på morgonen varje dag, då gäller först till kvarn.

Under tiden 26maj-30november finns det möjlighet att lösa mete kort på A-sektionen. Men detta behöver inte bokas och bestäms dagligen på fiskekontoret om vart man får meta.

Bokade och förbetalda metekort har förtur att sitta i Kanalen.

Max 2st spön/fiskare.  Endast nylonlina är tillåtet.

När man fått sitt/sina bokade kort bekräftade så ska mete kortet vara betalt och hos oss tillhanda senast 6:e april. Med vetskapen om att vattenföringen kan variera kraftigt, och att det är bestämda mete platser.

120kr/person och dag betalas in på Bankgiro: 764-9072 (Bindande)

Glöm ej skriv namn och ort vid betalning

Vid frågor ring 026-72916 eller 070-5751333

 


.