MAX 2st havsöringar/dag och person får tas upp.
Tänk på rådande situation för havsöringen. Vi ser gärna att vilda havsöringar återutsätts