Regler, uppmaningar Kungsådrans fiske

Du är en av få som har fått möjligheten att få fiska i Kungsådran

Detta har blivit möjligt med hjälp av att Vattenfall som äger fiskerätten i Kungsådran gillade vårat upplägg och ser det som bra PR för vattenfall.

SLU som har hand om avelsfisket i Dalälven har också varit positiv till detta fiske och dom bekräftar att fiske under denna tidpunkt inte har någon nämnvärd negativ påverkan på vildlekande lax/havsöring i Kungsådran.

Länsstyrelsen är också positiv till detta fiske och tycker det är bra att vi använder en så pass fin resurs. Tänk på att detta fiske är för rekreation

Du fiskar i Kungsådran på egen risk.

Skräp tar du självklart med dig till en soptunna

Fiskekort är ditt id-kort. Tillsynsmän/kvinna har tillgång till namn som har tillåtelse för fiske i Kungsådran

Använd gärna hullingslösa krokar

Endast enkelkrok är tillåtet under perioden 16:e juni – 8:e juli

Under perioden 16:e juni – 8:e juli kommer du få möjlighet att ta vara på en fenklippt lax/person. 

ALL fisk skall återutsättas oavsett skick. Förutom under perioden 16:e juni - 8:e juli då en fenklippt lax får tas tillvara.
Ansvaret ligger på dig som fiskar att i möjligaste mån undvika att felkroka fisk. 

Med detta budskap följer att felkrokar du fisk byt taktik och fiskesätt.

Du är skyldig att ta reda på och hålla koll på förbjudsområden..

Du är skyldig att ta reda på och hålla koll på fisketiderna..

Fiskestoppet efter kl.12 fram till utsatt tid på eftermiddagen är pga du/ni ska ta er tid för lunch och ta det lugnt några timmar. 

Ta vara på tiden för rekognosering.  

Du har möjlighet att beträda poolerna var som helst.         

 Detta är även bra för fisken, att dom får lugn och ro några timmar på dagen.

Vid foto på fiskar. Tänk på att vara blöt om händerna och att fisken vill tillbaka så fort som möjligt.

Förbjudet att bryta eller såga ner grenar

Du/ni är skyldig att efter avslutat fiske snarast möjligt, dock senast en vecka efter avslutat fiske. Maila eller komma in till fiskekontoret och meddela dina fångster. Det gäller lax över 50cm, havsöring över 50cm, harr, regnbåge. Skriv gärna några rader om din upplevelse också.

Bryter någon mot dessa regler medför det avstängning inom Älvkarleby sportfiske och alla älvar som vi har samarbete med.

Vid lagbrott och om fiske på förbjudsområden och om fisketiden inte hålls blir polisanmälan oundviklig.

Hjälps vi åt att sköta och förvalta detta fiske i år så har vi stor möjlighet att fortsätta detta fiske även nästa år.