Öringsfonden

Då havsöringsfisket under ett flertal år inte uppnått det resultat som förväntats, har Älvkarleby Sportfiske beslutat

att genom ökade utsättningar av havsöringssmolt och om möjligt förbättra fisket på sikt

starta en "öringsfond" vilket innebär att var och en som vill bidra till ett försök att förbättra

havsöringsfisket kan sätta in en valfri summa pengar på ett öronmärkt bankgirokonto 724-6150

Dessa pengar skall användas till inköp av havsöringssmolt.

År 2012 sattes det i ca 18 800st extra. 

År 2013 sattes det i ca 15 000st extra.

 År 2014 sattes det i ca 15 000st extra. 

År 2015 sattes det i ca 16 000st extra. 

År 2016 sattes det i ca 13 000st extra. 

År 2017 sattes det  i ca 15 500st extra
År 2018 gjorde vi en storsatsning och då sattes det i ca 30 000st havsöringssmolt. Kostnaden för denna utsättning slutade på 450 000kr

Under 2019 kommer vi köpa havsöringssmolt för ? kr ! 

Alla som sätter in ett bidrag till öringsfonden kommer synas här på denna sida med namn..

Företag är mer än gärna välkomna med att hjälpa till att stötta öringsfonden. Kom med förslag på hur/om ni vill synas.

Ett stort tack till er som skänkt ett bidrag till fonden under år 2018 och tidigare år.

Och ni är i år

Kent Liljeberg Fagersta 500kr

Baki "Kurdish fluga" Turhan 600kr

Olof Dahlqvist 1 000kr

Bengt Mattsson Knutby 2 000kr

PG Mårtensson Tierp 300kr

Mikael Norrbelius 200kr

Skänkta pengar i burken inne på fiskekontoret under premiären 4435kr
Under år 2017 skänkte

Skänkta pengar i burken inne på fiskekontoret under året  8 830kr

Peter Boström 1425kr

Tomas Lennström 900kr

Älvkarleby hembygdsförening 2 000kr

Nicklaus Storås 600kr

Anonym 1 100kr

Anders Peltokangas Skutskär 1360kr

Kent Liljeberg Fagersta 500kr

Baki ”Kurdish fluga” Turan 500kr

Olof Dahlqvist 1 000 kr

Mikael Larsson Fors 1500kr

Bengt Mattsson Knutby 2000kr

Tomas Pettersson Tierp 500kr

Älvkarleby sportfiske bidrar upp till 220 000kr

 

Under år 2016 skänkte

 

Markus Grundström 300kr

Bror Nilsson 300kr

Sara Eriksson 600kr

Kent Leandersson 300kr

Älvkarleby Hembygdsförening 3500kr

Robert Busk Älvkarleby 1575kr

Peter Boström Älvkarleby 1575kr

Örjan Erixon Sandviken 1200kr

Tomas Lennström Gävle 1050kr

Tomas Björck Gävle 600kr

Ulf Hemgren Gävle 525kr

Mikael Larsson Fors 1 500 kr

Olof Dahlqvist 1 000 kr

Kent Liljeberg Fagersta 500kr

Älvkarleby turist och konferenshotell 4800 kr

Tomas Pettersson Tierp 1000kr

Bengt Mattsson Knutby 500kr

Skänkta pengar i burken inne på fiskekontoret under premiären 3392kr

Älvkarleby sportfiske bidrar upp till

195 000kr för extra isättning av havsöring

Därav bidrag länsstyrelsen 90 000kr

 

Företag är mer än gärna välkomna med att hjälpa till att stötta öringsfonden. Kom med förslag om ni vill synas på något vis.

 

Under år 2015 skänkte

Totalt skänkta pengar i burken inne på fiskekontoret under hela året 3708kr

ÄlvkarlebyHembygdsförening 3500kr

Kent Liljeberg Fagersta 500kr

Olof Dahlqvist 1000kr

Bengt Mattson Knutby 500kr

Baki ”Kurdish fluga” Turan 500kr

När vi såg att så många under 2014 var villiga att ställa upp att skänka pengar så höjer vi till i år vår summa.

Älvkarleby sportfiske bidrar upp till

225 000kr för extra isättning av havsöring

Därav bidrag länsstyrelsen 90 000kr

 

 

Under år 2014 skänkte

Skänkta pengar under premiären i burken inne på fiskekontoret

3639kr + dem inom ( )

Totalt i burken under hela året 7119kr

Fiskeloppisen 25oktober inbringade 19 450 kr

2600:- Älvkarleby sportfiskeklubb

1200:- Jocke Ljungkvist Älta

1000:- Olof Dahlqvist Uppsala

2000:- Peter Johansson

500:- Kent Liljeberg Fagersta

500:- Sören Eklund Ingarö

500:- Leif Karlsson Sandviken

500:- Baki Turhan Stockholm

200:- Thomas Pettersson

700:- Gävle fiskeredskap (Skänkt under premiären)

500:- Bengt Mattsson (Skänkt under premiären)

500:- Igor Velickovic (Skänkt under premiären)

200:- Mikael Norrbelius

200:- Ambjörn Petersson

100:- Henrik Dahlström

50:- Christoffer Makaroff

Älvkarleby sportfiske bidrar upp till 195 000kr för extra isättning av havsöring

Därav bidrag länsstyrelsen 90 000kr

 

Under år 2013 skänkte

Skänkta pengar under hela säsongen i burken inne på fiskekontoret

blev sammanlagt 5328kr.

2000:- Älvkarleby hembygds förening

1000:- Olof Dahlqvist Uppsala

500:- Kent Liljeberg Fagersta

700:- Älvkarleby sportfiskeklubb

500:- Torsten Eriksson Vattholma

Älvkarleby sportfiske bidrog upp till 180 000kr för extra i sättning

Därav bidrag länsstyrelsen 96 000kr

 

Under år 2012 skänkte

Tillsynsmännen Älvkarleby sportfiske

Älvkarleby sportfiskeklubb

Skutskärs sportfiskeklubb

Stefan Holling

Kent Liljeberg

Bo Jansson

Britt Dahlqvist

Ola Öbrink

Torsten Eriksson

År2012 blev det sammanlagt 23750kr som gick till öringsfonden

Stort tack

Älvkarleby sportfiske bidrog upp till 210 000kr för extra isättning

Därav bidrag länsstyrelsen 90 000kr