Sportfiske är fiske med spö och handlina med sportfiskemässiga redskap och metoder.

Sportfiske utövar man för nöjet och rekreationens skull.

Sportfiskaren värnar naturen, miljön och allemansrätten.

Sportfiskaren tar reda på vilka regler och bestämmelser som gäller och håller sig till dem.

Sportfiskaren fiskar aldrig utan tillstånd.

Sportfiskaren fångar aldrig mer fisk än hon/han behöver.

Sportfiskaren avlivar omedelbart fångad fisk som skall behållas.

Sportfiskaren säljer aldrig sin fångst.

Sportfiskaren undviker att skada eller misshandla fisken.

Sportfiskaren respekterar yrkesfiskarens verksamhet och redskap.

Sportfiskaren visar hänsyn mot andra sportfiskare.

Sportfiskaren andvänder flytväst och annan säkerhetsutrustning.

Sportfiskaren vet att hon/han är gäst i naturen, på naturens villkor.

 

Älvkarleby fiskevårdsområdesförenings tillsynspolicy

· Föreningens främsta uppgift vid tillsyn är att serva och hjälpa fiskegästerna till rätta.

· De fiskegäster som bryter mot föreningens regler riskerar avhysning för dagen eller avstängning.

· De fiskegäster som upprepade gånger bryter mot reglerna eller de som gjort en grov överträdelse skall avstängas med omedelbar verkan.

· Avstängningens längd skall snabbt beslutas av styrelsen.

· Om föreningens personal eller tillsynsmän utsätts för hot eller trakasserier av fiskegäst skall vederbörande självklart avstängas och polisanmälan ske.

· Vid tjuvfiske skall också polisanmälan ske.

· Ovanstående disciplinåtgärder kan vidtagas utan att överträdelsen har iakttagits av föreningens personal eller tillsynsmän. Åtgärden kan föranledas av t.ex. andra gästers klagomål eller anmälan.

· Avhysning kan beslutas direkt av tillsynsman. Tillsynsmannen rapporterar till föreningens verksamhetsansvarige.

· Avstängningen beslutas av verksamhetsansvarige och avstängningens längd skall snabbt beslutas av styrelsen. De fiskegäster som avstängts flera gånger riskerar att avstängas från fisket under mycket lång tid.

Beslutat av Älvkarleby fiskevårdsområdesförenings styrelse

Joachim Eriksson, ordförande


Laxälvar i samarbete

Älvkarleby Sportfiske, Ljusne Sportfiske, Nipstadsfisket Sollefteå, Strömfisket Bergeforsen samt nedre Ljungans fvo ingår i ett samarbete med syfte att få ordning på "buset" vid våra älvar.

Konkret innebär det:

Att så långt som möjligt tillämpa samma regler och tillsynspolicy.

Att om någon avstängs från fisket på ett av ställena så är Han/Hon de inte välkomna på någon av de övriga platserna som ingår i projektet.

Dessa åtgärder får ses som ett första steg i att stävja buset och få till en statushöjning av sportfisket, detta har under en längre tid efterfrågas av våra vanliga hedliga gäster. Vår förhoppning är att detta projekt på sikt skall få fler samarbetspartners. Sportfiskevett