Mete A-sektion

År 2024

Bokning av specimèn mete på A-sektion kan göras från första vardagen i februari.

Alla metare. Viktigt ! Läs allt på denna sida innan du bokar ditt fiske eller besöker oss. 

2024 öppnar specimèn metet 26-28april. Då endast 5st kort/dag kommer släppas och kostnad 250kr/person och dag. 

Under denna helg kommer det vara möjligt att sitta runt sprutet och alla 5 kommer behöva samsas där.

Tel.026-72916 eller 070-5751333 eller maila. alvkarleby.sportfiske@telia.com

Du kommer kunna boka 1:a-20:e maj och det släpps 10st metkort/dag och kostnaden är under denna tid 180kr/dag och person.

"Fiskeplatser i Kanalen" Max 1h innan kl.05:00 får man ta plats vid Kanalen. Kommer några samtidigt och är på plats kl.05 är det sten, sax, påse som gäller om platsen. Eller att ni kommer överens sinsemellan ! Detta är efter önskemål från våra specimèn fiskare.

Utöver reglerna som finns för sportfisket på A-sektionen. Ska all fångad fisk återutsättas varsamt.

Nedanstående 4 punkter kommer vi övervaka extra under 2024

*Fisk som håvas skall även återutsättas med håv

*Havsöring som fångas på specimèn fisket skall omedelbart återutsättas. Får ej fotas eller vägas.

*Vi accepterar inte att man kastar i fiskar från höga höjder. Fiskarna skall hanteras mycket varsamt.

*Fisk som vägs och fotas skall så fort som möjligt återutsättas. Fisken vill överleva !!!! 

Återutsättning av fisk kan alla bli bättre på. 

Se tex till att ha allt i ordning så som avkrokningsmatta, våg, måttband mm. i direkt anslutning till där du står/sitter.

Vidrör fisken så lite som möjligt.

Skall fisken fotas så se till att fisken ligger i vatten tills du får hjälp med att fota. (Ha gärna med lämplig keep net/balja för det)

Det är absolut förbjudet att väga levande fisk på fiskekontorets våg !

Vi vill även i fortsättningen ha ett bra specimèn fiske.

Fiskeplatserna bestäms på kontoret under morgonen. Är vattenflödet högre än 300kubik så kommer metet i Kanalen begränsas till Kanalbron och ca 60m nedströms. Denna sträcka kommer vara uppmärkt och betet skall hållas innanför märkt område.

Fisketiderna är detsamma som för lax/havsöring.

Under tiden 21maj-30november finns det möjlighet att lösa mete kort på A-sektionen. Men detta behöver inte bokas och bestäms dagligen på fiskekontoret om vart man får meta.

Bokade och förbetalda metekort är bindande och återbetalas ej. Bokat och förbetalt metekort har förtur att sitta i Kanalen.

Max 2st spön/fiskare.  Endast nylonlina är tillåtet.

När man fått sitt/sina bokade kort bekräftade så ska mete kortet vara betalt och hos oss tillhanda senast 6:e mars. Med vetskapen om att vattenföringen kan variera kraftigt, och att det är bestämda mete platser.

180kr/person och dag betalas in på Bankgiro: 764-9072 (Bindande)

Glöm ej skriv namn och ort vid betalning

Vid frågor ring 026-72916 eller 070-5751333

 


.