Regler för sportfisket (vi förbehåller oss tolkningsrätten)Krokst0rlekarMinimimått: gäller samtliga sektionerLax 50 cm, havsöring 45 cm, gös 45 cm. Tveksam-het gällande art (hybrider) tillämpa 50 cm. Fiskar under minimimått samt felkrokad (kroken sitter ej i munnen) skall ovillkorligen återutsätttas i älven. Harren och asp är fredade och skall återutsättas. Tillvaratagen fisk skall vägas och registreras vid fiskekontoret under fiskedagen.Valfritt: Återutsatta havsöringar över 45 cm kan registreras på hemsidan. Fångstkvot: Personer som innehar giltigt fiskekortfår tillvarata 2 laxfiskar*, samt 5 gösar per fiskedag. Under laxsäsong får max 10 stycken laxfiskar till-varatas (20/5-15/8, max 2 per dag). Samt totalt under säsong på A och B/C sektionen får max 30st hav-söringar/person tillvaratas. Full kvot= slutfiskatFenklippta laxar/havsöringar. Titta om din lax/havsöring är fenklippt eller inte och registrera det i fångstjournalen vid fiskekontoret .Odlad lax samt odlad havsöring är fettfeneklippt.A-sektionen: Vid fiske med sänke under perioden 20/5 - 15/8 får endast enkelkrok användas, undantag flugspö, wobbler, drag och spinnare. Under denna period poolindelas vissa spinnsträckor och på dessa pooler skall rörligtfiske bedrivas. Endast konstgjor-da beten får användas, undantag riktat metefis-ke=specimènfiske efter vitfisk på vissa bestämda platser.Specimèn mete sektion ABokning och köp av specimèn mete kort A-sektion kan endast göras på fiskekontoret. Utöver reglerna som finns för sportfisket på A-sektionen ska all fångad fisk återutsättas varsamt. Håvad fisk ska håvas tillbaka. Fiskeplatserna bestäms av konto-ret under gällande dag. Fisketiderna är desam-ma som för lax/havsöring. Max 2 st spön/fiskare. Fiskesträckor: Endast flugspöfiske på flugfiske-sträckor, övriga sträckor är mixade. Byt fiskeplats regelbundet, markering av fiskeplats är förbjudet (ex: med ryggsäckar, fiskespön). Ett rörligt fiske ska tillämpas då flera fiskare är på samma ställe. Bete skall alltid hållas på rätt sida innanför fiskegräns. ”Lås” inte din fiskebroder på andra sidan älven med för långa kast. All vistelse och fiske på Klockarharen är förbjuden. Håvning och krokning med huggkrok skall ske från land vid fiske från land.Bifångster: Ex gädda och braxen som ej önskasmedtagas, låt dessa leva och återutsätt dem.Blyförbud: Sänken och beten gjorda av bly eller med inslag därav är förbjudet.Linor: Stum-flätlinor är ej tillåtna på A-sektionen.Båtfiske: gäller samtliga sektionerVid fiske från båt skall samtliga som deltar ifisket inneha giltigt fiskekort, även roddaren.Motor får inte användas vid fiske (trolling) utan endast för transport mellan fiskeplatserna.Allmänt: Ryckfiske är förbjudet enligt svensk lag.Fiskekort skall bäras väl synligt. Olämpligt upp-trädande medför avhysning från området.Eldning får endast ske på av Älvkarleby Sportfiskeanvisade platser. Släng inte fiskrens i soptunnorna.Kasserade linor och förpackningsmaterial slängsi soptunnorna ej på marken, överträdelser beivras.Iakttag försiktighet vid fiske från is. Visa hänsynmot din fiskebroder.*med laxfiskar avses lax, havsöring, öring, regnbåge eller korsningar därav och sik.Sälja fisk som är fångad på fiskevårdsområdet ä
Minimimått: gäller samtliga sektionerLax 50 cm, havsöring 45 cm, gös 45 cm. Tveksam-het gällande art (hybrider) tillämpa 50 cm. Fiskar under minimimått samt felkrokad (kroken sitter ej i munnen) skall ovillkorligen återutsätttas i älven. Harren och asp är fredade och skall återutsättas. Tillvaratagen fisk skall vägas och registreras vid fiskekontoret under fiskedagen.Valfritt: Återutsatta havsöringar över 45 cm kan registreras på hemsidan. Fångstkvot: Personer som innehar giltigt fiskekortfår tillvarata 2 laxfiskar*, samt 5 gösar per fiskedag. Under laxsäsong får max 10 stycken laxfiskar till-varatas (20/5-15/8, max 2 per dag). Samt totalt under säsong på A och B/C sektionen får max 30st hav-söringar/person tillvaratas. Full kvot= slutfiskatFenklippta laxar/havsöringar. Titta om din lax/havsöring är fenklippt eller inte och registrera det i fångstjournalen vid fiskekontoret .Odlad lax samt odlad havsöring är fettfeneklippt.A-sektionen: Vid fiske med sänke under perioden 20/5 - 15/8 får endast enkelkrok användas, undantag flugspö, wobbler, drag och spinnare. Under denna period poolindelas vissa spinnsträckor och på dessa pooler skall rörligtfiske bedrivas. Endast konstgjor-da beten får användas, undantag riktat metefis-ke=specimènfiske efter vitfisk på vissa bestämda platser.Specimèn mete sektion ABokning och köp av specimèn mete kort A-sektion kan endast göras på fiskekontoret. Utöver reglerna som finns för sportfisket på A-sektionen ska all fångad fisk återutsättas varsamt. Håvad fisk ska håvas tillbaka. Fiskeplatserna bestäms av konto-ret under gällande dag. Fisketiderna är desam-ma som för lax/havsöring. Max 2 st spön/fiskare. Fiskesträckor: Endast flugspöfiske på flugfiske-sträckor, övriga sträckor är mixade. Byt fiskeplats regelbundet, markering av fiskeplats är förbjudet (ex: med ryggsäckar, fiskespön). Ett rörligt fiske ska tillämpas då flera fiskare är på samma ställe. Bete skall alltid hållas på rätt sida innanför fiskegräns. ”Lås” inte din fiskebroder på andra sidan älven med för långa kast. All vistelse och fiske på Klockarharen är förbjuden. Håvning och krokning med huggkrok skall ske från land vid fiske från lan