Regler, uppmaningar Kungsådrans fiske

Du är en av få som har fått möjligheten att få fiska i Kungsådran

Detta har blivit möjligt med hjälp av att Vattenfall som äger fiskerätten i Kungsådran gillade vårat upplägg och ser det som bra PR för vattenfall och Älvkarleby sportfiske.

SLU som har hand om avelsfisket i Dalälven har också varit positiv till detta fiske och dom bekräftar att fiske under denna tidpunkt inte har någon nämnvärd negativ påverkan på vildlekande lax/havsöring i Kungsådran.

Länsstyrelsen är också positiv till detta fiske och tycker det är bra att vi använder en så pass fin resurs. Tänk på att detta fiske är för rekreation

Du fiskar i Kungsådran på egen risk.

Skräp tar du självklart med dig till en soptunna

Ditt id-kort är ditt fiskekort. Tillsynsmän/kvinna har tillgång till namn som har tillåtelse för fiske i Kungsådran

Använd gärna hullingslösa krokar

Endast enkelkrok är tillåtet under perioden juni – juli

Under perioden juni och juli kommer du få möjlighet att ta vara på en fenklippt lax/person. (Fisken skall vägas in på fiskekontoret)

ALL fisk skall återutsättas oavsett skick. Förutom under perioden juni - juli då en fenklippt lax får tas tillvara/person.


Ansvaret ligger på dig som fiskar att i möjligaste mån undvika att felkroka fisk.

Med detta budskap följer att felkrokar du fisk byt taktik och fiskesätt.

Du är skyldig att ta reda på och hålla koll på förbjudsområden..

Du är skyldig att ta reda på och hålla koll på fisketiderna..

Fiskestoppet efter kl.12 fram till utsatt tid på eftermiddagen är pga du/ni ska ta er tid för lunch och ta det lugnt några timmar. Detta är även bra för fisken, att dom får lugn och ro några timmar på dagen.

Ta vara på tiden för rekognosering.  

Du har möjlighet att beträda poolerna var som helst.

Grindarna skall hållas låsta. Koden till grindarna har den som bokat fisket fått tagit del av i mail.

Vid foto på fiskar. Tänk på att vara blöt om händerna och att fisken vill tillbaka så fort som möjligt.

Förbjudet att bryta eller såga ner grenar

Du/ni är skyldig att efter avslutat fiske snarast möjligt, dock senast en vecka efter avslutat fiske. Maila eller komma in till fiskekontoret och meddela dina fångster. Det gäller lax över 50cm, havsöring över 50cm, harr, regnbåge. Skriv gärna några rader om din upplevelse också. Har du inte fångat någon fisk så vill vi att du meddelar även det.

Vid lagbrott och om fiske på förbjuds områden och om fisketiden inte hålls blir polisanmälan oundviklig.

Hjälps vi åt att sköta och förvalta detta fiske i år så har vi stor möjlighet att fortsätta detta fiske även nästa år.

Vid frågor kontakta fiskekontoret. Tel. 026-72916 eller 070-5751333

Tack                                                                                                              

Fisket i Kungsådran är uppdelad i 4st pooler där alla 4 poolerna är olika stora och förutsättningarna är olika.
Fisket är tillåtet 6h på förmiddagen och sedan uppehåll för mat och rekognosering och sedan 7-8h kvällsfiske. Där får man komma överens alla 4 om hur man vill fördela fisket mellan poolerna.

 

Förslagsvis så samlas alla 30min innan fiskets start på ”samlingsplatsen” och går igenom dagens upplägg med poolindelning.

Kan man inte komma överens sinsemellan om hur man ska turas om i poolerna så gäller följande.
Personen som är äldst av dom 4, bestämmer först vilken pool han/hon vill börja fiska i.
Sedan näst äldst och den yngsta får ta poolen som blir över.

Sedan fiskar man 80min i den poolen man blivit tilldelad

Sedan 15minuters tid för byte av pool

Sedan 80min fiske i nästa pool

Sedan 15minuters tid för byte av pool

Sedan 80min fiske i nästa pool

Sedan 15minuters tid för byte av pool

Sedan 80min fiske i nästa pool

Alla har rätt att få fiska i samtliga pooler under dagen.
Man kan byta pooler mellan varandra.

 Detta fiske och upplägg är med reservation för eventuella ändringar

Är något oklart kontakta fiskekontoret. 026-72916.