154st fiskade under höstfisket i Kungsådran 2023>50cm >60cm >70cm >80cm >90cm >100cm >110cm Totalt Antal

Lax 8 16 28 31 20 17 5 125

Havsöring 34 62 36 7 1 0 0 140

Regnbåge


0

Hybrid


1


0

Harr
Gädda 2 2 1

Abborre 9st mellan 20-35cm


Id 4st mellan 30-40cm82st fiskade under sommarfisket i Kungsådran 2023>50cm >60cm >70cm >80cm >90cm >100cm >110cm Totalt Antal

Lax 0 0 4 8 14 9 5 40

Havsöring


0

Regnbåge


0

Hybrid


0

Gädda
1
1

Abborre
18st mellan 20-35cm


Asp
Id
3st mellan 40,45 och 59cm


Under sommarfisket togs 2st fett feneklippta laxar upp. 7kg och 9kg
Totalt fiskade 58st vårfisket 2023>45cm >60cm >70cm >80cm >90cm >100cm >110cm Totalt Antal

Lax 0 6 4 3 1 2 0 16

Havsöring 113 84 33 6 1 0 0 237

Regnbåge


0

Hybrid

1 2


3

Gädda 2 4 2 2 1
1 12

Abborre 6st runt 25-30cmId 1st 45cmHarr


0