136st fiskade under höstfisket i Kungsådran 2022
>50cm >60cm >70cm >80cm >90cm >100cm >110cm Totalt Antal
Lax 1 9 30 46 31 14
2
133
Havsöring 81
61
38 9
0
0
0  
189
Regnbåge 0
0
0
0
0
0
0
0
Hybrid    0  0 1
2
 0  0 3
Harr 0
Gädda
  3
        5
Abborre 13 st mellan 25-30cm  
 
Id 10 st mellan 30-40cm  
66st fiskade under sommarfisket i Kungsådran 2022
>50cm >60cm >70cm >80cm >90cm >100cm >110cm Totalt Antal
Lax  0 2 3 10
17
11
4
47
Havsöring     1
1       2
Regnbåge                
Hybrid                
Gädda     2 1       3
Abborre   14st mellan 25-40cm
Asp 1

Under sommarfisket togs 3st fett feneklippta laxar upp. 12,7 kg, 7,5 kg och 5,6kg
Totalt fiskade 58st dom tio första dagarna i maj
>45cm >60cm >70cm >80cm >90cm >100cm >110cm Totalt Antal
Lax 0
7
13
8
0
0
  28
Havsöring 56
93
54
7
      210
Regnbåge  

        0
Hybrid                
Gädda 3
5
   
    8
Abborre 4st runt 20cm              
Id  2 st ca 30 och 40 cm
             
Harr