Fiskekontoret
Forskarstigen 14 B
814 94 Älvkarleby

Tel: 026-72916 (övriga frågor )
Mobil: 070-575 13 33

E-post: alvkarleby.sportfiske@telia.com

Öppettider

Kontoret är öppet dagligen från premiärdagen till 30 November kl. 0700-0900 och 1600-1800.
Mellan 0900-1600 finns personal tillgänglig på Tel.070-575 13 33