Tips och information om hur du fiskar.


När du tacklat iordning din utrustning såsom på bilden. Ställ dig på lämplig plats vid älven. Dessa platser varierar med vattenföringen. Titta gärna efter var och hur andra fiskare gör när dom kastar. 

Kasta sedan rakt ut i älven låt sänket sjunka till botten. Lås därefter din rulle så att ingen mer lina löper ut.

Låt sedan sänket driva med strömmen. Sänket kommer då driva och studsa på botten eventuellt strax ovan botten. Vid för mycket bottenkontakt ökar risken att fastna. Börja med ett lättare sänke och öka vikten så du kommer i närheten av botten. När vattnet är kallare försök då ha mer bottenkontakt. Sänket kommer med tiden driva in mot älvkanten en bit nedströms.

Fiskar du med drag så kastar du rakt ut eller lite snett nedströms, lås rullen och låt sedan draget driva med strömmen. Du kan veva till någon gång ibland och låt sedan draget fortsätta driva. När draget närmar sig land, veva upp draget omgående. Lämpliga drag är långsmala och vikter mellan 25g-45g.

iakta driften med hjälp av linan som går ner i vattnet. När linan börjar avta i fart och närma sig älvkanten, veva då upp tacklet/draget omgående.

Sedan är det bara att upprepa kastet.

Variera sedan kastlängden.

Viktigt ! När många som fiskar vid samma ställe skall rörligt fiske bedrivas. Det innebär. Ett kast ett steg ner.

Vid laxfiske finns gula ingång/utgångs skyltar uppsatta på populära platser.

Där gäller att du börjar ditt fiske med att gå ner vid ingång. Ett kast ett steg ner sedan fiskar du dig ner till utgångsskylten och därefter får du börja om vid ingångsskylten.

Förslag på sänkesvikt vid normalvattenföring runt 400kubik och en huvudlina på 0,45mm

Se karta vart dom olika platserna är:

Viktförslag för dom olika platserna:

Årvara 20-30g. Kanalen 40-70g. Fasta 30-50g. Utsidan Notören 40-60g. Notöspetsen 40-60g. Skravlet 40-80g. Rabben 50-70g. Övre Korallen 60-80g. Bagarkurvan 50-80g. Hunsen 30-50g. Klarvik 60-90g. Körsbärsudden 40-80g.

Dessa viktangivelser är ungefärliga. Har du tunnare huvudlina ska du ha lättare sänken och vid tjockare huvudlina är det tyngre sänken som gäller.

Fiske med sänke kräver att du är aktiv med byte mellan vikter. Ha uppsikt på om vattenföringen sänks och höjs då kan det vara läge för att byta sänkesvikt.