Fisketillsyns policy för Älvkarleby sportfiske

" Föreningens främsta uppgift vid tillsyn är att serva och hjälpa fiskegästerna till rätta.
" De fiskegäster som bryter mot föreningens regler riskerar avhysning för dagen eller avstängning.
" De fiskegäster som upprepade gånger bryter mot reglerna eller de som gjort en grov överträdelse skall avstängas med omedelbar verkan.
" Avstängningens längd skall snabbt beslutas av styrelsen.
" Om föreningens personal eller tillsynsmän utsätts för hot eller trakasserier av fiskegäst skall vederbörande självklart avstängas och polisanmälan ske.
" Vid tjuvfiske skall också polisanmälan ske.
" Ovanstående disciplinåtgärder kan vidtagas utan att överträdelsen har iakttagits av föreningens personal eller tillsynsmän. Åtgärden kan föranledas av t.ex. andra gästers klagomål eller anmälan.
" Avhysning kan beslutas direkt av tillsynsman. Tillsynsmannen rapporterar till föreningens verksamhetsansvarige.
" Avstängningen beslutas av verksamhetsansvarige och avstängningens längd skall snabbt beslutas av styrelsen. De fiskegäster som avstängts flera gånger riskerar att avstängas från fisket under mycket lång tid.

Beslutat av Älvkarleby fiskevårdsområdesförenings styrelse 2011-08-24

 

Fisketillsynsmännen vid Älvkarleby sportfiske har samtliga gått fisketillsyns utbildning 12-15h med godkänt slutprov.
För att få förordnas som tillsynsman skall du fyllt 18år och genomgått godkänd fisketillsynsutbildning i fiskefrågor och gällande fiske lagstiftning. Dessutom skall du med hänsyn till laglydnad, prövas som lämplig för uppgiften.(Vid ansökan görs kontroll i polisens belastningsregister).

Lax och havsöringsälvar i samarbete.
Älvkarleby sportfiske, Ljusne sportfiske, Ljungan nedre fvo, Nipstadsfisket Sollefteå samt Strömfisket Bergeforsen ingår i ett samarbete med syfte att få ordning på "buset" vid våra älvar.
Konkret innebär det:
Att så långt som möjligt tillämpa samma regler och tillsynspolicy
Att om någon avstängs från fisket på ett av ställerna så är han/hon/de inte välkomna på någon av de övriga platserna som ingår i projektet.
Dessa åtgärder får ses som ett första steg att stävja buset och få en statushöjning av sportfisket, detta har under en längre tid efterfrågats av våra vanliga hederliga gäster. Vår förhoppning är att detta projekt på sikt skall få fler samarbetspartners.

Vi kommer nu även att ha tillgång till varandras tillsyningsmän.

070-5751333

.