(Vi förbehåller oss tolkningsrätten)

Temporära Förändringar

OBS! Temporära Förändringar vad gäller bestämmelser för sportfisket kan komma att ske under pågående säsong. Det är därför sportfiskarens skyldighet att ta del av dessa från hemsidan www.alvkarlebysportfiske.nu eller på fiskekontoret.

1. Fångstkvot

Max tre fiskar per dag och för perioden 20/5-15/8 max 15st ädelfiskar* per person. Övrig del av säsongen max 3st ädelfiskar* per fiskande och dag. (Harr och Asp är fredad) Fångstbegränsning havsöring, totalt max 50st havsöringar/säsong och person på A och B/C sektionen. Sik skall registreras och den räknas som en ädelfisk

Gös. max 5 fiskar per dygn och fiskekort.

2. Fångad fisk

Fångad fisk skall vägas och registreras vid fiskekontoret under fångstdagen. Fyll i samtliga kolumner på fångstjournalen. Detta är en regel.
Asp och harr är fredad och skall ovillkorligen återutsättas.

Förbjudet att sälja fisk som fångats på Älvkarleby fiskevårdsområdes vatten. Dvs A-Sektionen och B/C-Sektionen.


3. Minimimått

Lax 50cm. Havsöring 45cm. Gös 45cm. Tveksamhet gällande art (hybrider) tillämpa 50cm.

4. Återutsättning

Fiskar under minimimått samt felkrokad (kroken sitter ej i munnen) skall återutsättas i Älven. Harr skall återutsättas. Asp skall återutsättas

5. Krokstorlek

Enkelkrok max 13mm krokgap, Dubbelkrok max 9 mm krokgap, trekrok tubfluga,jigg,snurra och dylikt max 9mm krokgap, trekrok drag och wobbler max 15 mm krokgap.

OBS! Under tiden 20.5-15.8 gäller enkelkrok på spinnfluga med sänke/kastdobb. Trekrok får användas på flugspö, drag, spinnare och Wobbler.

6. Bifångster

Ex: gädda,Braxen som ej önskas medtagas, låt dessa få leva och återutsätt dem, avliva dem inte och släng dem på land . Det ser bara otrevligt ut och sprider obehaglig lukt.

7. Beten

Endast konstgjorda beten får användas.

8. Fiskeplats

Byt fiskeplats regelbundet, markering av fiskeplats är förbjudet. (ex: ryggsäckar,fiskespön )

9. Linor: Stumma-fiber-flätlinor ej tillåtna vid spinnfiske

 

10. Fiskesträcker

Endast flugspöfiske på flugfiskesträckor. Övriga sträckor är mixade.

På Rabben gäller udda datum spinn.

Jämna datum flugspöfiske

11. Båtfiske

Vid fiske från båt skall samtliga som deltar i fisket inneha giltigt fiskekort. (även roddaren). Båtfiske mellan Korallen och Östra sidan av älven har förtur. Denna båt måste förbokas på fiskekontoret och ej över 350 kubik.

12. Betet

Betet skall alltid hållas på rätt sida innanför fiskegräns.

13. Ryckfiske

Ryckfiske förbjudet
enligt Svensk lag.

14. Fiskekort

Fiskekort skall alltid bäras väl synligt.

15. Uppträdande

Olämpligt uppträdande medför avhysning från området.

16. Långa kast

"Lås" inte din fiskebroder på andra sidan älven med för långa kast. Vid fiskare på båda sidor mitt emot varandra gäller endast kast till halva älven

17. Klockarharen

All vistelse och fiske från Klockarharen är förbjudet.

18. Blyförbud

Blyförbud: (sänken och drag gjorda av bly eller med inslag därav)

19. Huggkrok

Håvning och krokning med huggkrok skall ske från land vid fiske från land.

 

20. Fasta,-rörliga redskap som är förbjudna

Fasta,-rörliga redskap så som nät, mjärdar, långrev mm är olagligt på alla sektioner. Endast Fiskerättsägare har rätt till detta vid löst fiskerättsbevis.


FiskareAllmänt

· Eldning får endast ske på av Älvkarleby Sportfiske anvisade platser

· Släng inte fiskrens i soptunnorna.

· Iakttag försiktighet vid fiske från is.

· Visa hänsyn mot Din fiskebroder.

· OBS!! Om fiskelyckan är god kan Du bli omnämnd i samband med publicering av statistik på Internet. Om Du inte så önskar var vänlig kontakta Fiskekontoret.

Varning

Sportfiske bedrivs på egen risk. Särskilt bör observeras att vattenföringen i Dalälven korttidsregleras. De sportfiskare, som vid låg vattenföring beträder älvfåran, måste därför hålla noggrann uppsikt över vattenföringen, ty strömmen och vattenståndet kan plötsligt ökas utan föregående varning.

Vid vinterfiske är det livsfarligt att ro nära iskant.

Överträdelser mot angivna regler medför avstängning från Älvkarleby Sportfiskes vatten.

*Med ädelfisk avses Lax-Havsöring-Öring-Regnbåge eller korsningar därav och Sik.


Fisketider

Följande tider gäller för A och C-sektion samt B-sektionens
oskuggade vatten, när fisket tidigast får påbörjas och skall
ha upphört (genomsnittstid för veckan).Undantaget mete på B/C-sektionen som får bedrivas dygnet runt. ( Ej lax och havsöring )

Veckonr.

Påbörjas

Avslutas

Veckonr.

Påbörjas

Avslutas

 

 

 

23

05.00

24.00

 

 

 

24

05.00

24.00

 

 

 

25

05.00

24.00

 

 

 

26

05.00

24.00

 

 

 

27

05.00

24.00

 

 

 

28

05.00

24.00

 

 

 

29

05.00

24.00

 

 

 

30

05.00

24.00

 

 

 

31

05.00

23.00

 

 

 

32

05.00

23.00

11

05.30

18.30

33

05.00

22.30

12

05.00

19.00

34

05.00

22.00

13 sommartid

05.00

20.00

35

05.00

21.00

14

05.00

20.30

36

05.00

20.30

15

05.00

21.00

37

05.00

20.30

16

05.00

21.30

38

05.30

20.00

17

05.00

21.30

39

05.30

20.00

18

05.00

22.00

40

06.00

19.30

19

05.00

22.00

41

06.30

19.00

20

05.00

22.00

42

06.30

19.00

21

05.00

22.00

43

06.30

18.00

22

05.00

24.00

44(vintertid)

06.30

17.00

 

 

 

45

07.00

16.30

 

 

 

46

07.00

16.00

 

 

 

47

07.30

16.00

 

 

 

48

07.30

15.30